Home Archief Nieuws Updates Thema & Links Zoeken
Overzicht -> land: (Nederland (later2) -> Provincie: Overijssel -> Gemeente: Zwolle
SubcategorieAantallen
AULA3
BAARHUISJE1
BASILIEK1
DROSTENHUIS1
FONTEIN1
GERECHTSGEBOUW1
GEVANGENIS1
KAPEL1
KAZERNE1
KERK15
KERKHOFKAPEL1
KLOKKENSTOEL1
KLOOSTER1
LANDHUIS5
MOLEN2
MOLENRESTANT1
MUZIEKKOEPEL1
POSTKANTOOR1
PROVINCIEHUIS1
RAADHUIS2
SCHOOL2
STADSPOORT1
STATION1
SYNAGOGE1
VEERHUIS1
WATERPOMP3
WATERTOREN2
NaamSoort Object
De Lichtmis:
anno 1932
Lichtmisweg 51
WATERTORENDe Lichtmis:<br>anno 1932<br>Lichtmisweg 51
Herfte:
O.L.V. van Altijddurende Bijstand anno 1951
Valkenbergweg 26
KERKHerfte:<br>O.L.V. van Altijddurende Bijstand anno 1951<br>Valkenbergweg 26
Spoolde:
Katerveer anno 1859
Katerveerdijk 3
VEERHUISSpoolde:<br>Katerveer anno 1859<br>Katerveerdijk 3
Windesheim:
Hervormd anno 1565 (ca.)
Dorpsstraat 4
KERKWindesheim:<br>Hervormd anno 1565 (ca.)<br>Dorpsstraat 4
Windesheim:
Windesheimer Molen anno 1748
Wijheseweg
MOLENWindesheim:<br>Windesheimer Molen anno 1748<br>Wijheseweg
Zwolle:
Alg. Begraafplaats anno 1900 (ca.)
Meppelerstraatweg (1-3)
KAPELZwolle:<br>Alg. Begraafplaats anno 1900 (ca.)<br>Meppelerstraatweg (1-3)
Zwolle:
anno 1543 (ca.)
Melkmarkt 41
DROSTENHUISZwolle:<br>anno 1543 (ca.)<br>Melkmarkt 41
Zwolle:
anno 1892
Turfmarkt
WATERTORENZwolle:<br>anno 1892<br>Turfmarkt
Zwolle:
anno 1898/`99
Samuel Hirschstraat 8
SYNAGOGEZwolle:<br>anno 1898/`99<br>Samuel Hirschstraat 8
Zwolle:
anno 18e eeuw
Grote Markt
WATERPOMPZwolle:<br>anno 18e eeuw<br>Grote Markt
Zwolle:
anno 18e eeuw
Koestraat (2)
WATERPOMPZwolle:<br>anno 18e eeuw<br>Koestraat (2)
Zwolle:
anno 1908-1910
Nieuwe Markt 1
POSTKANTOORZwolle:<br>anno 1908-1910<br>Nieuwe Markt 1
Zwolle:
anno 1950
Assendorperplein
MUZIEKKOEPELZwolle:<br>anno 1950<br>Assendorperplein
Zwolle:
Arnichem anno 1828/`29
De Doornweg 17
LANDHUISZwolle:<br>Arnichem anno 1828/`29<br>De Doornweg 17
Zwolle:
Begraafplaats Bergklooster
Bergkloosterweg (11)
AULAZwolle:<br>Begraafplaats Bergklooster<br>Bergkloosterweg (11)
Zwolle:
Begraafplaats Kranenburg anno 1933
Kranenburgweg (7)
AULAZwolle:<br>Begraafplaats Kranenburg anno 1933<br>Kranenburgweg (7)
Zwolle:
Begraafplaats Voorst anno 1933
Ridder Zwederlaan (1A)
AULAZwolle:<br>Begraafplaats Voorst anno 1933<br>Ridder Zwederlaan (1A)
Zwolle:
Chr. Volksonderwijs anno 1900
Assendorperplein 9
SCHOOLZwolle:<br>Chr. Volksonderwijs anno 1900<br>Assendorperplein 9
Zwolle:
De Bildt anno 1848
Frankhuisweg 43
LANDHUISZwolle:<br>De Bildt anno 1848<br>Frankhuisweg 43
Zwolle:
De Hersteller anno 1807
Eekwal 63
MOLENRESTANTZwolle:<br>De Hersteller anno 1807<br>Eekwal 63
Zwolle:
De Passiebloem anno 1776
Vondelkade 175
MOLENZwolle:<br>De Passiebloem anno 1776<br>Vondelkade 175
Zwolle:
Den Doorn anno 17e eeuw
De Doornweg 47
LANDHUISZwolle:<br>Den Doorn anno 17e eeuw<br>De Doornweg 47
Zwolle:
Dominicanen anno 1890-1901
Assendorperstraat 27-29
KLOOSTERZwolle:<br>Dominicanen anno 1890-1901<br>Assendorperstraat 27-29
Zwolle:
Doopsgezind anno 1638
Wolweverstraat 9
KERKZwolle:<br>Doopsgezind anno 1638<br>Wolweverstraat 9
Zwolle:
Ev. Luthers anno 1649
Koestraat 2
KERKZwolle:<br>Ev. Luthers anno 1649<br>Koestraat 2
Zwolle:
Gemeente Zwolle anno 1447/`48
Grote Kerkplein 15
RAADHUISZwolle:<br>Gemeente Zwolle anno 1447/`48<br>Grote Kerkplein 15
Zwolle:
Gemeente Zwollerkerspel anno 1884
Ter Pelkwijkpark 4
RAADHUISZwolle:<br>Gemeente Zwollerkerspel anno 1884<br>Ter Pelkwijkpark 4
Zwolle:
Geref. Vrijgemaakt anno 1935
Ter Pelkwijkstraat 17
KERKZwolle:<br>Geref. Vrijgemaakt anno 1935<br>Ter Pelkwijkstraat 17
Zwolle:
Gereformeerd anno 1888
Bagijnesingel 17A
KERKZwolle:<br>Gereformeerd anno 1888<br>Bagijnesingel 17A
Zwolle:
Gereformeerd anno 1925
Zuiderkerkstraat 31
KERKZwolle:<br>Gereformeerd anno 1925<br>Zuiderkerkstraat 31
Zwolle:
Hervormd 1406-1466
Grote Markt 18
KERKZwolle:<br>Hervormd 1406-1466<br>Grote Markt 18
Zwolle:
Hervormd anno 15 eeuw
Aan de Stadsmuur
KERKZwolle:<br>Hervormd anno 15 eeuw<br>Aan de Stadsmuur
Zwolle:
Hervormd anno 15e eeuw
Bethlehemkerkplein 35
KERKZwolle:<br>Hervormd anno 15e eeuw<br>Bethlehemkerkplein 35
Zwolle:
Hervormd anno 1932/`33
Windesheimstraat 1
KERKZwolle:<br>Hervormd anno 1932/`33<br>Windesheimstraat 1
Zwolle:
Huis Ittersum anno 1849
Nieuwe Deventerweg 129
LANDHUISZwolle:<br>Huis Ittersum anno 1849<br>Nieuwe Deventerweg 129
Zwolle:
Huis van Bewaring anno 1739 (ca.)
Spinhuisplein 1
GEVANGENISZwolle:<br>Huis van Bewaring anno 1739 (ca.)<br>Spinhuisplein 1
Zwolle:
Marechaussee anno 1929-1931
Meppelerstraatweg 19
KAZERNEZwolle:<br>Marechaussee anno 1929-1931<br>Meppelerstraatweg 19
Zwolle:
Ned. Hervormde Evangelisatie anno 1920
Nilantsweg 109
KERKZwolle:<br>Ned. Hervormde Evangelisatie anno 1920<br>Nilantsweg 109
Zwolle:
O.L.V. ten Hemelopneming anno 1394-1399
Ossenmarkt 50
BASILIEKZwolle:<br>O.L.V. ten Hemelopneming anno 1394-1399<br>Ossenmarkt 50
Zwolle:
Paleis van Justitie anno 1838-1841
Blijmarkt 20
GERECHTSGEBOUWZwolle:<br>Paleis van Justitie anno 1838-1841<br>Blijmarkt 20
Zwolle:
Provincie Overijssel anno 1874
Diezerstraat 80
PROVINCIEHUISZwolle:<br>Provincie Overijssel anno 1874<br>Diezerstraat 80
Zwolle:
R.K. Kerkhof anno 1882
Bisschop Willebrandlaan (62)
BAARHUISJEZwolle:<br>R.K. Kerkhof  anno 1882<br>Bisschop Willebrandlaan (62)
Zwolle:
R.K. Kerkhof anno 1883
Bisschop Willebrandlaan (62)
KERKHOFKAPELZwolle:<br>R.K. Kerkhof  anno 1883<br>Bisschop Willebrandlaan (62)
Zwolle:
Rijks H.B.S. anno 1864-1867
Bagijnesingel 6
SCHOOLZwolle:<br>Rijks H.B.S. anno 1864-1867<br>Bagijnesingel 6
Zwolle:
Sassenpoort anno 14-15e eeuw
Sassenstraat
STADSPOORTZwolle:<br>Sassenpoort anno 14-15e eeuw<br>Sassenstraat
Zwolle:
Sassenstraat (35)
WATERPOMPZwolle:<br>Sassenstraat (35)
Zwolle:
Schellerberg anno 1876
Schellerbergweg 18
LANDHUISZwolle:<br>Schellerberg anno 1876<br>Schellerbergweg 18
Zwolle:
Sint-Joseph anno 1848
Nieuwstraat 41
KERKZwolle:<br>Sint-Joseph anno 1848<br>Nieuwstraat 41
Zwolle:
Sint-Jozef anno 1932
Assendorperstraat 319
KERKZwolle:<br>Sint-Jozef anno 1932<br>Assendorperstraat 319
Zwolle:
Station Zwolle anno 1864
Stationsplein 16
STATIONZwolle:<br>Station Zwolle anno 1864<br>Stationsplein 16
Zwolle:
van Nahuysfontein anno 1892
van Nahuysplein
FONTEINZwolle:<br>van Nahuysfontein anno 1892<br>van Nahuysplein
Zwolle:
Waalse Kerk anno 16e eeuw
Schoutenstraat 4
KERKZwolle:<br>Waalse Kerk anno 16e eeuw<br>Schoutenstraat 4
Zwolle:
Westenholterweg (19)
KLOKKENSTOELZwolle:<br>Westenholterweg (19)