Home Archief Nieuws Updates Thema & Links Zoeken
Overzicht -> land: (Nederland (oud) -> Provincie: Overijssel -> Gemeente: Deventer
SubcategorieAantallen
AULA1
BOTERMARKT1
FONTEIN1
GEEN FOTO1
GERECHTSGEBOUW1
KAPEL1
KERK7
MUZIEKKOEPEL1
POORTGEBOUW1
RAADHUIS1
SYNAGOGE1
TOEGANGSPOORT1
WAAGGEBOUW1
WATERPOMP3
WATERTOREN1
WEESHUIS1
ZIEKENHUIS1
NaamSoort Object
Deventer:
anno 1799
Roggestraat 5
SYNAGOGEDeventer:<br>anno 1799<br>Roggestraat 5
Deventer:
anno 17e eeuw
Brink 12
GERECHTSGEBOUWDeventer:<br>anno 17e eeuw<br>Brink 12
Deventer:
anno 1889
Hofstraat/Kleine Poot
BOTERMARKTDeventer:<br>anno 1889<br>Hofstraat/Kleine Poot
Deventer:
anno 1892
Ceintuurbaan (401)
WATERTORENDeventer:<br>anno 1892<br>Ceintuurbaan (401)
Deventer:
anno 18e eeuw
Kleine Poot (5)
WATERPOMPDeventer:<br>anno 18e eeuw<br>Kleine Poot (5)
Deventer:
Brink
WATERPOMPDeventer:<br>Brink
Deventer:
Broederenkerk anno 1335-1338
Broederenstraat 20
KERKDeventer:<br>Broederenkerk anno 1335-1338<br>Broederenstraat 20
Deventer:
Burgerweeshuis anno 1859
Bagijnenstraat 9-11
WEESHUISDeventer:<br>Burgerweeshuis anno 1859<br>Bagijnenstraat 9-11
Deventer:
De Waag anno 1528-1531
Brink 56
WAAGGEBOUWDeventer:<br>De Waag anno 1528-1531<br>Brink 56
Deventer:
Gemeente Deventer anno 15e eeuw
Grote Kerkhof 4
RAADHUISDeventer:<br>Gemeente Deventer anno 15e eeuw<br>Grote Kerkhof 4
Deventer:
Gereformeerd anno 1935
Smedenstraat 104
KERKDeventer:<br>Gereformeerd anno 1935<br>Smedenstraat 104
Deventer:
Grote Kerk anno 1450-1525
Grote Kerkhof 41
KERKDeventer:<br>Grote Kerk anno 1450-1525<br>Grote Kerkhof 41
Deventer:
Heilig Hart van Jezus anno 1903
Zwolseweg 96
KERKDeventer:<br>Heilig Hart van Jezus anno 1903<br>Zwolseweg 96
Deventer:
Hervormd anno 1890
Graaf van Burenstraat 12
KAPELDeventer:<br>Hervormd anno 1890<br>Graaf van Burenstraat 12
Deventer:
Iordenshof anno 1633
Kleine Overstraat (23)
TOEGANGSPOORTDeventer:<br>Iordenshof anno 1633<br>Kleine Overstraat (23)
Deventer:
Joannes Vianney anno 1929
Rielerweg 73
KERKDeventer:<br>Joannes Vianney anno 1929<br>Rielerweg 73
Deventer:
Kleine Overstraat (23-29)
WATERPOMPDeventer:<br>Kleine Overstraat (23-29)
Deventer:
Maria Koningin anno 1959
Mariënburghstraat 4
KERKDeventer:<br>Maria Koningin anno 1959<br>Mariënburghstraat 4
Deventer:
Nering-Bögel anno 2012
Worp (Plantsoen)
MUZIEKKOEPELDeventer:<br>Nering-Bögel anno 2012<br>Worp (Plantsoen)
Deventer:
Oude Begraafplaats anno 1894
Diepenveenseweg (80)
AULADeventer:<br>Oude Begraafplaats anno 1894<br>Diepenveenseweg (80)
Deventer:
R.K. Begraafplaats anno 1896
Ceintuurbaan (18)
POORTGEBOUWDeventer:<br>R.K. Begraafplaats anno 1896<br>Ceintuurbaan (18)
Deventer:
Sint-Josef anno 1896
Nieuwstraat 41
ZIEKENHUISDeventer:<br>Sint-Josef anno 1896<br>Nieuwstraat 41
Deventer:
Sint-Nicolaas- of Bergkerk anno 1198-1209
Bergkerkplein 1
KERKDeventer:<br>Sint-Nicolaas- of Bergkerk anno 1198-1209<br>Bergkerkplein 1
Deventer:
Stadspomp
Muntengang (1)
GEEN FOTO 
Deventer:
Wilhelminafontein anno 1898
Brink
FONTEINDeventer:<br>Wilhelminafontein anno 1898<br>Brink