Home Archief Nieuws Updates Thema & Links Zoeken
Overzicht -> land: (aNederland) -> Provincie: Provincie Frysl‚n -> Gemeente: Gemeente Sķdwest-Frysl‚n
SubcategorieAantallen
BRANDSPUITHUISJE1
GEMAAL2
KANTONGERECHT2
KAPEL1
KERK131
KERKHOFKAPEL1
KERKTOREN2
KLOKHUIS1
KLOKKENSTOEL1
MOLEN33
MUZIEKKOEPEL2
PLAATSPOMP1
POORTGEBOUW1
POSTKANTOOR1
RAADHUIS12
SCHOOL16
STATE2
STATION2
THEEKOEPEL1
VUURTOREN2
WAAGGEBOUW2
WATERPOMP9
WATERPOORT1
WATERTOREN2
WEESHUIS2
NaamSoort Object
Abbega:
Hervormd anno 1809
Wartenterp 18
KERKAbbega:<br>Hervormd anno 1809<br>Wartenterp 18
Allingawier:
Gereformeerd anno 1893
Kerkbuurt
KERKAllingawier:<br>Gereformeerd anno 1893<br>Kerkbuurt
Allingawier:
Hervormd anno 1635
Kekrbuurt
KERKAllingawier:<br>Hervormd anno 1635<br>Kekrbuurt
Allingawier:
Kerkbuurt (17)
BRANDSPUITHUISJEAllingawier:<br>Kerkbuurt (17)
Allingawier:
Tjasker De Izeren Ko anno 1970
Kerkbuurt (19)
MOLENAllingawier:<br>Tjasker De Izeren Ko anno 1970<br>Kerkbuurt (19)
Arum:
Gereformeerd anno 1911
van Camminghaweg 13
KERKArum:<br>Gereformeerd anno 1911<br>van Camminghaweg 13
Arum:
Hervormd anno 1664
Kerksingel 1
KERKArum:<br>Hervormd anno 1664<br>Kerksingel 1
Blauwhuis:
R.K. Lagere Sint-Gregorius anno 1920/`21
van der Looswei 4
SCHOOLBlauwhuis:<br>R.K. Lagere Sint-Gregorius anno 1920/`21<br>van der Looswei 4
Blauwhuis:
Sint Vitus anno 1868-1871
Vitusdyk 27
KERKBlauwhuis:<br>Sint Vitus anno 1868-1871<br>Vitusdyk 27
Boazum:
Bewaarschool anno 1880
Waltawei 20
SCHOOLBoazum:<br>Bewaarschool anno 1880<br>Waltawei 20
Boazum:
Chr. Lagere School anno 1922
Waltawei 9
SCHOOLBoazum:<br>Chr. Lagere School anno 1922<br>Waltawei 9
Boazum:
Hervormd anno 12-13e eeuw
Tsjerkebuorren 1
KERKBoazum:<br>Hervormd anno 12-13e eeuw<br>Tsjerkebuorren 1
Boazum:
Ned. Hervormd Rechtzinnig anno 1880
Waltawei 17
KERKBoazum:<br>Ned. Hervormd Rechtzinnig anno 1880<br>Waltawei 17
Bolsward:
anno 1882/`83
Jongemastraat 26-28
KANTONGERECHTBolsward:<br>anno 1882/`83<br>Jongemastraat 26-28
Bolsward:
anno 1922
Snekerstraat (Julianapark)
MUZIEKKOEPELBolsward:<br>anno 1922<br>Snekerstraat (Julianapark)
Bolsward:
anno 1929
De Marne 105
WATERTORENBolsward:<br>anno 1929<br>De Marne 105
Bolsward:
Bewaarschool anno 1856 (ca.)
Jongemastraat 6
SCHOOLBolsward:<br>Bewaarschool anno 1856 (ca.)<br>Jongemastraat 6
Bolsward:
Broerestraat (4)
PLAATSPOMPBolsward:<br>Broerestraat (4)
Bolsward:
Doopsgezind anno 1784
Skilwijk 29
KERKBolsward:<br>Doopsgezind anno 1784<br>Skilwijk 29
Bolsward:
Gemeente Bolsward anno 1614-1617
Jongemastraat 2
RAADHUISBolsward:<br>Gemeente Bolsward anno 1614-1617<br>Jongemastraat 2
Bolsward:
Gereformeerd anno 1929
Gasthuissingel 33
KERKBolsward:<br>Gereformeerd anno 1929<br>Gasthuissingel 33
Bolsward:
Greate Klaver anno 1802
De Marne
MOLENBolsward:<br>Greate Klaver anno 1802<br>De Marne
Bolsward:
Grote- of Martini anno 15e eeuw
Groot Kerkhof
KERKBolsward:<br>Grote- of Martini anno 15e eeuw<br>Groot Kerkhof
Bolsward:
Hervormd anno 13e eeuw
Broereplein 10
KERKBolsward:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Broereplein 10
Bolsward:
Hid Herohof anno 1865
Kerkstraat 51
WEESHUISBolsward:<br>Hid Herohof anno 1865<br>Kerkstraat 51
Bolsward:
Lonjť Molen/Tadema`s Molen anno 1824
Oude Rijksweg 2
MOLENBolsward:<br>Lonjť Molen/Tadema`s Molen anno 1824<br>Oude Rijksweg 2
Bolsward:
Monsma anno 1709
Franekerstraat 25
STATEBolsward:<br>Monsma anno 1709<br>Franekerstraat 25
Bolsward:
Naaischool anno 1876/`77
Jongemastraat 8
SCHOOLBolsward:<br>Naaischool anno 1876/`77<br>Jongemastraat 8
Bolsward:
Openbare Lagere School anno 1890
Kerkstraat 30
SCHOOLBolsward:<br>Openbare Lagere School anno 1890<br>Kerkstraat 30
Bolsward:
Rijkszuivelschool anno 1904
Snekerstraat 13
SCHOOLBolsward:<br>Rijkszuivelschool anno 1904<br>Snekerstraat 13
Bolsward:
Sint-Franciscus anno 1932/`33
Grote Dijlakker 7
KERKBolsward:<br>Sint-Franciscus anno 1932/`33<br>Grote Dijlakker 7
Bolsward:
Tjasker anno 1976
Wiardapad
MOLENBolsward:<br>Tjasker anno 1976<br>Wiardapad
Britswert:
Hervormd anno 12e eeuw
Terp 2
KERKBritswert:<br>Hervormd anno 12e eeuw<br>Terp 2
Burgwerd:
Aylvapoldermolen anno 2000
Trekpad
MOLENBurgwerd:<br>Aylvapoldermolen anno 2000<br>Trekpad
Burgwerd:
Hervormd anno 13e eeuw
Kerkhof 1
KERKBurgwerd:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Kerkhof 1
Cornwerd:
Cornwerdermolen anno 1907
Sotterumerdijk
MOLENCornwerd:<br>Cornwerdermolen anno 1907<br>Sotterumerdijk
Cornwerd:
Hervormd anno 13e eeuw
Dorpsweg 5
KERKCornwerd:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Dorpsweg 5
Dearsum:
Hervormd anno 13e eeuw
Dearsum 34
KERKDearsum:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Dearsum 34
Dedgum:
Hervormd anno 1889
Buren 16
KERKDedgum:<br>Hervormd anno 1889<br>Buren 16
Easterein:
Gereformeerd anno 1902
Wynserdyk 33
KERKEasterein:<br>Gereformeerd anno 1902<br>Wynserdyk 33
Easterein:
Hervormd anno 14e eeuw
Tsjerkebuorren
KERKEasterein:<br>Hervormd anno 14e eeuw<br>Tsjerkebuorren
Easterein:
Rispenserpoldermolen anno 1821
Trijehuzen
MOLENEasterein:<br>Rispenserpoldermolen anno 1821<br>Trijehuzen
Easterein:
Tsjerkebuorren (29)
WATERPOMPEasterein:<br>Tsjerkebuorren (29)
Easterwierrum:
anno 13-14e eeuw
Tsjerkebuorren
KERKTORENEasterwierrum:<br>anno 13-14e eeuw<br>Tsjerkebuorren
Easterwierrum:
Hervormd anno 1895
FŻgelsangleane 9
KERKEasterwierrum:<br>Hervormd anno 1895<br>FŻgelsangleane 9
Easterwierrum:
Kleiterpstermolen anno 1920
MOLENEasterwierrum:<br>Kleiterpstermolen anno 1920
Easterwierrum:
Mantgumermolen anno 1920
Tsjerkebuorren
MOLENEasterwierrum:<br>Mantgumermolen anno 1920<br>Tsjerkebuorren
Easterwierrum:
Sint-Wiro anno 1925/`26
Dilledyk 6
KERKEasterwierrum:<br>Sint-Wiro anno 1925/`26<br>Dilledyk 6
Exmorra:
Gereformeerd anno 1890
Dorpsstraat 13
KERKExmorra:<br>Gereformeerd anno 1890<br>Dorpsstraat 13
Exmorra:
Hervormd anno 1746
Dorpsstraat 62
KERKExmorra:<br>Hervormd anno 1746<br>Dorpsstraat 62
Ferwoude:
Hervormd anno 1767
Buren 2
KERKFerwoude:<br>Hervormd anno 1767<br>Buren 2
Folsgare:
Hervormd anno 1875
Tsjaerddyk 53
KERKFolsgare:<br>Hervormd anno 1875<br>Tsjaerddyk 53
Gaast:
Gereformeerd anno 1870
Zeedijk 5A
KERKGaast:<br>Gereformeerd anno 1870<br>Zeedijk 5A
Gaast:
Hervormd anno 14e eeuw
Zeedijk 9
KERKGaast:<br>Hervormd anno 14e eeuw<br>Zeedijk 9
Gaastmeer:
Hervormd anno 19e eeuw
Jan Jelles Hofstrjitte 14
KERKGaastmeer:<br>Hervormd anno 19e eeuw<br>Jan Jelles Hofstrjitte 14
Gauw:
Gereformeerd anno 1896
Boeijengastrjitte 73
KERKGauw:<br>Gereformeerd anno 1896<br>Boeijengastrjitte 73
Gauw:
Hervormd anno 13e eeuw
Boeijengastrjitte 43
KERKGauw:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Boeijengastrjitte 43
GoŽnga:
Hervormd anno 1758
Hege Wier 28
KERKGoŽnga:<br>Hervormd anno 1758<br>Hege Wier 28
Heeg:
Gereformeerd anno 1890/`91
De Skatting 30
KERKHeeg:<br>Gereformeerd anno 1890/`91<br>De Skatting 30
Heeg:
Hervormd anno 1840
Tsjerkebuorren 2
KERKHeeg:<br>Hervormd anno 1840<br>Tsjerkebuorren 2
Heeg:
Sint-Jozef anno 1875/`76
Harinxmastrjitte 41
KERKHeeg:<br>Sint-Jozef anno 1875/`76<br>Harinxmastrjitte 41
Hemelum:
Gereformeerd anno 1899
Buorren 18
KERKHemelum:<br>Gereformeerd anno 1899<br>Buorren 18
Hemelum:
Hervormd anno 1668
De Klaster 2
KERKHemelum:<br>Hervormd anno 1668<br>De Klaster 2
Hichtum:
Hervormd anno 13e eeuw
Schwartzenbergweg 9
KERKHichtum:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Schwartzenbergweg 9
Hidaard:
Hervormd anno 1873
Buorren 1
KERKHidaard:<br>Hervormd anno 1873<br>Buorren 1
Hieslum:
Hervormd anno 1874
Sierdsmaweg 4
KERKHieslum:<br>Hervormd anno 1874<br>Sierdsmaweg 4
Hindeloopen:
anno 2001
Vondelingenplein
MUZIEKKOEPELHindeloopen:<br>anno 2001<br>Vondelingenplein
Hindeloopen:
Doopsgezind anno 1680
Schoolstraat 8
KERKHindeloopen:<br>Doopsgezind anno 1680<br>Schoolstraat 8
Hindeloopen:
Gemeente Hindeloopen anno 1682
Dijkweg 3
RAADHUISHindeloopen:<br>Gemeente Hindeloopen anno 1682<br>Dijkweg 3
Hindeloopen:
Gemeente Hindeloopen anno 1795
Nieuwe Weide 1
RAADHUISHindeloopen:<br>Gemeente Hindeloopen anno 1795<br>Nieuwe Weide 1
Hindeloopen:
Hervormd anno 1632
Kerkstraat 1
KERKHindeloopen:<br>Hervormd anno 1632<br>Kerkstraat 1
Hommerts:
Gereformeerd anno 1888
Jeltewei 150
KERKHommerts:<br>Gereformeerd anno 1888<br>Jeltewei 150
Hommerts:
Hervormd anno 1876
Jeltewei 3
KERKHommerts:<br>Hervormd anno 1876<br>Jeltewei 3
Idsegahuizum:
Hervormd anno 1874
Boppesteech 1
KERKIdsegahuizum:<br>Hervormd anno 1874<br>Boppesteech 1
Iens:
Hervormd anno 13e eeuw
van Burmaniawei 3
KERKIens:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>van Burmaniawei 3
Iens:
Ienzermole anno 1847?
Hegenserleane (3)
MOLENIens:<br>Ienzermole anno 1847?<br>Hegenserleane (3)
Iens:
Windmotor Iens anno 1925 (ca.)
BŻten de Kom
MOLENIens:<br>Windmotor Iens anno 1925 (ca.)<br>BŻten de Kom
IJlst:
anno 1860 (ca.)
Popmawal (16)
THEEKOEPELIJlst:<br>anno 1860 (ca.)<br>Popmawal (16)
IJlst:
De Rat anno 1828
Sneekerpad 16
MOLENIJlst:<br>De Rat anno 1828<br>Sneekerpad 16
IJlst:
Doopsgezind anno 1857
Eegracht 28
KERKIJlst:<br>Doopsgezind anno 1857<br>Eegracht 28
IJlst:
Gemeente IJlst anno 1859
Galamagracht 49
RAADHUISIJlst:<br>Gemeente IJlst anno 1859<br>Galamagracht 49
IJlst:
Geref. School anno 1914
Galamagracht 68
SCHOOLIJlst:<br>Geref. School anno 1914<br>Galamagracht 68
IJlst:
Gereformeerd anno 1911
Stadslaan 10
KERKIJlst:<br>Gereformeerd anno 1911<br>Stadslaan 10
IJlst:
Hervormd anno 1830
Eegracht 48
KERKIJlst:<br>Hervormd anno 1830<br>Eegracht 48
IJlst:
Terpensmole anno 2011
De Terpen
MOLENIJlst:<br>Terpensmole anno 2011<br>De Terpen
It Heidenskip:
De Skarmole anno 1920 (ca.)
Skar (3)
MOLENIt Heidenskip:<br>De Skarmole anno 1920 (ca.)<br>Skar (3)
It Heidenskip:
De Snip anno 19e eeuw?
Heidenskipsterdyk
MOLENIt Heidenskip:<br>De Snip anno 19e eeuw?<br>Heidenskipsterdyk
It Heidenskip:
Gereformeerd anno 1915
Heidenskipsterdyk 28
KERKIt Heidenskip:<br>Gereformeerd anno 1915<br>Heidenskipsterdyk 28
It Heidenskip:
Hervormd anno 1886
Br‚nburren 18
KERKIt Heidenskip:<br>Hervormd anno 1886<br>Br‚nburren 18
It Heidenskip:
Tjasker It Heidenskip anno 1915
Heidenskipsterdyk (31)
MOLENIt Heidenskip:<br>Tjasker It Heidenskip anno 1915<br>Heidenskipsterdyk (31)
Itens:
Doopsgezind anno 1864
Hearedyk 31
KERKItens:<br>Doopsgezind anno 1864<br>Hearedyk 31
Itens:
Hervormd anno 1806
Tsjerkebuorren 1
KERKItens:<br>Hervormd anno 1806<br>Tsjerkebuorren 1
Itens:
Windmotor Itens anno 1925 (ca.)
Iewei
MOLENItens:<br>Windmotor Itens anno 1925 (ca.)<br>Iewei
Kimswerd:
De Eendracht anno 1872
Dijksterburen
MOLENKimswerd:<br>De Eendracht anno 1872<br>Dijksterburen
Kimswerd:
Hervormd anno 11-13e eeuw
Greate Pierwei 11
KERKKimswerd:<br>Hervormd anno 11-13e eeuw<br>Greate Pierwei 11
Koudum:
De Vlijt anno 1986
Molenbuurt 14
MOLENKoudum:<br>De Vlijt anno 1986<br>Molenbuurt 14
Koudum:
Doopsgezind anno 1902
Hoofdstraat 57
KERKKoudum:<br>Doopsgezind anno 1902<br>Hoofdstraat 57
Koudum:
Gemeente Hemelumer Oldeferd anno 1939
Dammenseweg 14
RAADHUISKoudum:<br>Gemeente Hemelumer Oldeferd anno 1939<br>Dammenseweg 14
Koudum:
Gereformeerd anno 1874
Verlengde Hoofdstraat 15
KERKKoudum:<br>Gereformeerd anno 1874<br>Verlengde Hoofdstraat 15
Koudum:
Hervormd anno 1857
Smidsweg 2
KERKKoudum:<br>Hervormd anno 1857<br>Smidsweg 2