Home Archief Nieuws Updates Thema & Links Zoeken
Overzicht -> land: (aNederland) -> Provincie: Provincie Fryslân -> Gemeente: Gemeente Waadhoeke
SubcategorieAantallen
ARMENHUIS1
GEMAAL2
KANTONGERECHT1
KERK58
KERKTOREN1
KLOOSTER1
MOLEN17
POORTGEBOUW2
RAADHUIS6
SCHOOL13
SLOT1
STATE2
STATION1
TOEGANGSPOORT1
TOLHUIS1
WAAGGEBOUW1
WATERPOMP2
WATERTOREN2
WEESHUIS2
NaamSoort Object
Achlum:
Achlumermolen anno 1853
Hitzumerweg 3
MOLENAchlum:<br>Achlumermolen anno 1853<br>Hitzumerweg 3
Achlum:
Gereformeerd anno 1903
Monnikenweg 12
KERKAchlum:<br>Gereformeerd anno 1903<br>Monnikenweg 12
Achlum:
Great Deersum anno 1658
Deersum (2)
POORTGEBOUWAchlum:<br>Great Deersum anno 1658<br>Deersum (2)
Achlum:
Hervormd anno 12e eeuw
De Terp 1
KERKAchlum:<br>Hervormd anno 12e eeuw<br>De Terp 1
Achlum:
School voor Godsdienstonderwijs anno 1886
Jonkerschap 3
SCHOOLAchlum:<br>School voor Godsdienstonderwijs anno 1886<br>Jonkerschap 3
Baaium:
Hervormd anno 1876-1878
Aldedyk 2
KERKBaaium:<br>Hervormd anno 1876-1878<br>Aldedyk 2
Baaium:
Openbare Lagere School anno 1875
Hasthemerwei 4
SCHOOLBaaium:<br>Openbare Lagere School anno 1875<br>Hasthemerwei 4
Baaium:
Windmotor anno 1935 (ca.)
Aldedyk (t.h.v.8)
MOLENBaaium:<br>Windmotor anno 1935 (ca.)<br>Aldedyk (t.h.v.8)
Berltsum:
Doopsgezind anno 1841
Vermaningsstrjitte 3
KERKBerltsum:<br>Doopsgezind anno 1841<br>Vermaningsstrjitte 3
Berltsum:
Hervormd anno 1777-1779
Tsjerkestrjitte
KERKBerltsum:<br>Hervormd anno 1777-1779<br>Tsjerkestrjitte
Bitgum:
Hervormd anno 1669-1672
Sint Martinuspaed
KERKBitgum:<br>Hervormd anno 1669-1672<br>Sint Martinuspaed
Bitgummole:
Gereformeerd anno 1925
J.H. van Aismawei 11
KERKBitgummole:<br>Gereformeerd anno 1925<br>J.H. van Aismawei 11
Blessum:
Hervormd anno 14e eeuw
Buorren 2
KERKBlessum:<br>Hervormd anno 14e eeuw<br>Buorren 2
Boer:
Hervormd anno 12e eeuw
Oude Weg 2
KERKBoer:<br>Hervormd anno 12e eeuw<br>Oude Weg 2
Boksum:
anno 1825
Hegedyk 8
TOLHUISBoksum:<br>anno 1825<br>Hegedyk 8
Boksum:
Gereformeerd anno 1909
Oedsmawei 17
KERKBoksum:<br>Gereformeerd anno 1909<br>Oedsmawei 17
Boksum:
Hervormd anno 12e eeuw
Sint Margrietwei 1
KERKBoksum:<br>Hervormd anno 12e eeuw<br>Sint Margrietwei 1
Deinum:
Heechhiem anno 1936
Heechhiemsreed (1A)
MOLENDeinum:<br>Heechhiem anno 1936<br>Heechhiemsreed (1A)
Deinum:
Hervormd anno 13e eeuw
Tsjerkepaed
KERKDeinum:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Tsjerkepaed
Dongjum:
Hervormd anno 1777
Dorpsstraat 8
KERKDongjum:<br>Hervormd anno 1777<br>Dorpsstraat 8
Dronryp:
anno 18e eeuw
Tsjerkebuorren 12
KANTONGERECHTDronryp:<br>anno 18e eeuw<br>Tsjerkebuorren 12
Dronryp:
anno 19e eeuw
Tsjerkebuorren (1)
WATERPOMPDronryp:<br>anno 19e eeuw<br>Tsjerkebuorren (1)
Dronryp:
De Puollen anno 1850
Puoldyk (69)
MOLENDronryp:<br>De Puollen anno 1850<br>Puoldyk (69)
Dronryp:
Gereformeerd anno 1908
Hearewei 15
KERKDronryp:<br>Gereformeerd anno 1908<br>Hearewei 15
Dronryp:
Hatsumermolen anno 1878
Keimptilsterdyk (2)
MOLENDronryp:<br>Hatsumermolen anno 1878<br>Keimptilsterdyk (2)
Dronryp:
Hervormd anno 12e eeuw
Tsjerkebuorren 1
KERKDronryp:<br>Hervormd anno 12e eeuw<br>Tsjerkebuorren 1
Dronryp:
Hervormde Evangelisatie anno 1925
Puoldyk 2
KERKDronryp:<br>Hervormde Evangelisatie anno 1925<br>Puoldyk 2
Dronryp:
Kingmatille anno 1987
Keimptilsterdyk (12)
MOLENDronryp:<br>Kingmatille anno 1987<br>Keimptilsterdyk (12)
Dronryp:
Maria Geboorte anno 1839
Dűbelestreek 14
KERKDronryp:<br>Maria Geboorte anno 1839<br>Dűbelestreek 14
Dronryp:
Openbare Lagere School anno 1878
Hobbemasingel 17
SCHOOLDronryp:<br>Openbare Lagere School anno 1878<br>Hobbemasingel 17
Dronryp:
Osinga anno 1875 (ca.)
Hearewei 29
STATEDronryp:<br>Osinga anno 1875 (ca.)<br>Hearewei 29
Dronryp:
Schatzenburg anno 1725-1727
Eastryp 2
STATEDronryp:<br>Schatzenburg anno 1725-1727<br>Eastryp 2
Dronryp:
Sint-Radbodusschool anno 1921
It Heech 9
SCHOOLDronryp:<br>Sint-Radbodusschool anno 1921<br>It Heech 9
Firdgum:
Hervormde Kerk anno 13e eeuw
Camstrawei (9)
KERKTORENFirdgum:<br>Hervormde Kerk anno 13e eeuw<br>Camstrawei (9)
Franeker:
anno 15e eeuw
Academiestraat 30
KLOOSTERFraneker:<br>anno 15e eeuw<br>Academiestraat 30
Franeker:
anno 1657
Voorstraat 51
WAAGGEBOUWFraneker:<br>anno 1657<br>Voorstraat 51
Franeker:
anno 1925
Schapendijkje
WATERTORENFraneker:<br>anno 1925<br>Schapendijkje
Franeker:
anno 1939
Noorderbolwerk (1)
GEMAALFraneker:<br>anno 1939<br>Noorderbolwerk (1)
Franeker:
Arkens anno 1973
Van Andel-Ripkestraat
MOLENFraneker:<br>Arkens anno 1973<br>Van Andel-Ripkestraat
Franeker:
Chr. Gereformeerd anno 1925
Zuiderkade 31
KERKFraneker:<br>Chr. Gereformeerd anno 1925<br>Zuiderkade 31
Franeker:
Gemeente Franeker anno 1591-1594
Raadhuisplein 1
RAADHUISFraneker:<br>Gemeente Franeker anno 1591-1594<br>Raadhuisplein 1
Franeker:
Gemeente Franekeradeel anno 1498
Voorstraat 35
RAADHUISFraneker:<br>Gemeente Franekeradeel anno 1498<br>Voorstraat 35
Franeker:
Gereformeerd anno 1893
Zilverstraat 32
KERKFraneker:<br>Gereformeerd anno 1893<br>Zilverstraat 32
Franeker:
Hervormd anno 15e eeuw
Sint Martiniplantsoen
KERKFraneker:<br>Hervormd anno 15e eeuw<br>Sint Martiniplantsoen
Franeker:
Klaarkampster Weeshuis anno 1552
Godsacker 35
WEESHUISFraneker:<br>Klaarkampster Weeshuis anno 1552<br>Godsacker 35
Franeker:
Klein Botnia anno 15e eeuw
Breedeplaats 1
WEESHUISFraneker:<br>Klein Botnia anno 15e eeuw<br>Breedeplaats 1
Franeker:
O.L.S. Kleyenburg anno 1939
Noorderbolwerk 1
SCHOOLFraneker:<br>O.L.S. Kleyenburg anno 1939<br>Noorderbolwerk 1
Franeker:
Stadsarmenhuis anno 1785
Sjaardemastraat 1
ARMENHUISFraneker:<br>Stadsarmenhuis anno 1785<br>Sjaardemastraat 1
Franeker:
Westervrouwengasthuis anno 1620
Nieuwe Hof (11)
TOEGANGSPOORTFraneker:<br>Westervrouwengasthuis anno 1620<br>Nieuwe Hof (11)
Herbaijum:
Hervormd anno 1872
Kerkstraat 2
KERKHerbaijum:<br>Hervormd anno 1872<br>Kerkstraat 2
Hitzum:
Hervormd anno 1884
Kerkbuurt 1
KERKHitzum:<br>Hervormd anno 1884<br>Kerkbuurt 1
Ingelum:
Hervormd anno 1773
Tsjerkeleane
KERKIngelum:<br>Hervormd anno 1773<br>Tsjerkeleane
Marsum:
Hervormd anno 12e eeuw
Buorren
KERKMarsum:<br>Hervormd anno 12e eeuw<br>Buorren
Marsum:
Marsumermolen anno 1903
Franjumbuorsterpaed (29)
MOLENMarsum:<br>Marsumermolen anno 1903<br>Franjumbuorsterpaed (29)
Marsum:
Openbare Lagere School anno 1890 (ca.)
Skoallestrjitte 17
SCHOOLMarsum:<br>Openbare Lagere School anno 1890 (ca.)<br>Skoallestrjitte 17
Marsum:
Poptaslot anno 16e eeuw
Slotleane 1
SLOTMarsum:<br>Poptaslot anno 16e eeuw<br>Slotleane 1
Marsum:
Terpzigt anno 1888
It Aldlân
MOLENMarsum:<br>Terpzigt anno 1888<br>It Aldlân
Menaam:
De Kievit anno 1802
Sânwei (21)
MOLENMenaam:<br>De Kievit anno 1802<br>Sânwei (21)
Menaam:
De Rentmeester anno 1981/`82
Mieddyk (9)
MOLENMenaam:<br>De Rentmeester anno 1981/`82<br>Mieddyk (9)
Menaam:
Gemeente Menameradiel anno 1843
Dyksterbuorren 33
RAADHUISMenaam:<br>Gemeente Menameradiel anno 1843<br>Dyksterbuorren 33
Menaam:
Hervormd anno 1874
Greatebuorren 2
KERKMenaam:<br>Hervormd anno 1874<br>Greatebuorren 2
Menaam:
Openbare Lagere School anno 1900 (ca.)
Skilpaed 1
SCHOOLMenaam:<br>Openbare Lagere School anno 1900 (ca.)<br>Skilpaed 1
Minnertsga:
Gereformeerd anno 1904
Tilledyk 16
KERKMinnertsga:<br>Gereformeerd anno 1904<br>Tilledyk 16
Minnertsga:
Hervormd anno 15-16e eeuw
Meinardswei
KERKMinnertsga:<br>Hervormd anno 15-16e eeuw<br>Meinardswei
Minnertsga:
Openbare Lagere School anno 1900 (ca.)
Tilledyk 11
SCHOOLMinnertsga:<br>Openbare Lagere School anno 1900 (ca.)<br>Tilledyk 11
Nieuwebildtzijl:
Openbare Lagere School anno 1902
Nieuwebildtdijk 292
SCHOOLNieuwebildtzijl:<br>Openbare Lagere School anno 1902<br>Nieuwebildtdijk 292
Nij Altoenae:
Gereformeerd anno 1928
Schuringaweg 20
KERKNij Altoenae:<br>Gereformeerd anno 1928<br>Schuringaweg 20
Oosterbierum:
Gereformeerd anno 1888
Terp 10
KERKOosterbierum:<br>Gereformeerd anno 1888<br>Terp 10
Oosterbierum:
Hervormd anno 13e eeuw
Eilân
KERKOosterbierum:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Eilân
Oudebildtzijl:
Doopsgezinde Broederschap anno 1806
Dominee Schuilingstraat 6
KERKOudebildtzijl:<br>Doopsgezinde Broederschap anno 1806<br>Dominee Schuilingstraat 6
Oudebildtzijl:
Gereformeerd anno 1932
van Albedaweg 61
KERKOudebildtzijl:<br>Gereformeerd anno 1932<br>van Albedaweg 61
Oudebildtzijl:
Hervormd anno 1905
Leijsterstreek 29
KERKOudebildtzijl:<br>Hervormd anno 1905<br>Leijsterstreek 29
Oudebildtzijl:
Openbare Lagere School anno 1898
Dominee Schuilingstraat 17
SCHOOLOudebildtzijl:<br>Openbare Lagere School anno 1898<br>Dominee Schuilingstraat 17
Oudebildtzijl:
Vrije Evangelische Gem. anno 1918
van Albedaweg 39
KERKOudebildtzijl:<br>Vrije Evangelische Gem. anno 1918<br>van Albedaweg 39
Peins:
Hervormd anno 1300 (ca.)
Dorpsstraat 2
KERKPeins:<br>Hervormd anno 1300 (ca.)<br>Dorpsstraat 2
Pietersbierum:
Hervormd anno 1845
Tsjerkhofspaed 1
KERKPietersbierum:<br>Hervormd anno 1845<br>Tsjerkhofspaed 1
Ried:
Hervormd anno 1653
Kerkpad 1
KERKRied:<br>Hervormd anno 1653<br>Kerkpad 1
Ried:
Openbare Lagere School anno 1880 (ca.)
Hoofdstraat 4
SCHOOLRied:<br>Openbare Lagere School anno 1880 (ca.)<br>Hoofdstraat 4
Schalsum:
Hervormd anno 13e eeuw
Kerkstraat 4
KERKSchalsum:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Kerkstraat 4
Sexbierum:
Gemeente Barradeel anno 1857
Walburgastrjitte 14
RAADHUISSexbierum:<br>Gemeente Barradeel anno 1857<br>Walburgastrjitte 14
Sexbierum:
Gereformeerd anno 1928
Tsjerk Hiddesstrjitte 27
KERKSexbierum:<br>Gereformeerd anno 1928<br>Tsjerk Hiddesstrjitte 27
Sexbierum:
Hervormd anno 13e eeuw
Tsjerkepaed 1
KERKSexbierum:<br>Hervormd anno 13e eeuw<br>Tsjerkepaed 1
Sexbierum:
Liauckama State anno 1604
Liauckamalaan (2)
POORTGEBOUWSexbierum:<br>Liauckama State anno 1604<br>Liauckamalaan (2)
Sint Annaparochie:
Doopsgezind anno 1860
Statenweg 10
KERKSint Annaparochie:<br>Doopsgezind anno 1860<br>Statenweg 10
Sint Annaparochie:
Gemeente het Bildt anno 1927
van Harenstraat 47
RAADHUISSint Annaparochie:<br>Gemeente het Bildt anno 1927<br>van Harenstraat 47
Sint Annaparochie:
Gereformeerd anno 1863
Stadhoudersweg 20
KERKSint Annaparochie:<br>Gereformeerd anno 1863<br>Stadhoudersweg 20
Sint Annaparochie:
Gereformeerd anno 1926
van Harenstraat 67
KERKSint Annaparochie:<br>Gereformeerd anno 1926<br>van Harenstraat 67
Sint Annaparochie:
Hervormd anno 1682
van Harenstraat 1
KERKSint Annaparochie:<br>Hervormd anno 1682<br>van Harenstraat 1
Sint Annaparochie:
Openbare Lagere School anno 1819
Wassenberghstraat 2
SCHOOLSint Annaparochie:<br>Openbare Lagere School anno 1819<br>Wassenberghstraat 2
Sint Jacobiparochie:
anno 1957
Gijsbert van Swietenstraat
WATERTORENSint Jacobiparochie:<br>anno 1957<br>Gijsbert van Swietenstraat
Sint Jacobiparochie:
Hervormd anno 1844
Oosteinde 1
KERKSint Jacobiparochie:<br>Hervormd anno 1844<br>Oosteinde 1
Skingen:
Hervormd anno 1877
Buorren 29
KERKSkingen:<br>Hervormd anno 1877<br>Buorren 29
Slappeterp:
Hervormd anno 1926/`27
Menamerdyk 3
KERKSlappeterp:<br>Hervormd anno 1926/`27<br>Menamerdyk 3
Spannum:
Hervormd anno 15e eeuw
Tsjerkebuorren 8
KERKSpannum:<br>Hervormd anno 15e eeuw<br>Tsjerkebuorren 8
Tzum:
anno 1906
Franekerweg 4
GEMAALTzum:<br>anno 1906<br>Franekerweg 4
Tzum:
Duivenhok anno 1800 (ca.)
Wommelserweg (86)
MOLENTzum:<br>Duivenhok anno 1800 (ca.)<br>Wommelserweg (86)
Tzum:
Fatum anno 1914
Wommelserweg (81)
MOLENTzum:<br>Fatum anno 1914<br>Wommelserweg (81)
Tzum:
Gereformeerd anno 1904
Wommelserweg 44
KERKTzum:<br>Gereformeerd anno 1904<br>Wommelserweg 44
Tzum:
Hervormd 12e eeuw
Franekerweg 47
KERKTzum:<br>Hervormd 12e eeuw<br>Franekerweg 47
Tzummarum:
Gemeente Barradeel anno 1860 (ca.)
Buorren 32
RAADHUISTzummarum:<br>Gemeente Barradeel anno 1860 (ca.)<br>Buorren 32